O společnosti

Jsme Archilight. Navrhujeme a vyrábíme svítidla s citem pro kvalitní design dle posledních trendů v našem oboru. Necháváme se inspirovat těmi nejlepšími českými i světovými architekty a designery. Snažíme se, aby naše svítidla měla vysokou přidanou hodnotu a vhodně doplňovala interiéry i exteriéry našich zákazníků.

Naše svítidla v praxi Kontaktujte nás

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky produktů

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Archilight s.r.o., jako dodavatel produktů v souladu s jejím předmětem podnikání, zejména v oblasti výroby, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Produktů pro své zákazníky.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení
EU

Společnost Archilight s.r.o. získala dotaci, v rámci Výzvy IV. programu podpory Technologie, na pořízení nových technologií (ohýbací stroj, dvouhlavá pila a tahová pila). Pořízením technologií dojde ke posílení konkurenceschopnosti společnosti, podpoření jejího růstu a přispění k rozvoji znevýhodněného regionu.

Název projektu: Nákup nových technologií ve společnosti Archilight s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008089

Tento projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.